Play Tiger Run Game JOGAR
Play Tiger Run Game
Play Tiger Run Game

Instruções do Jogo

[Jogador 1 / Jogador 2]
S / Seta Baixo: lançar feitiço

Game Thumb

Tiger Run Game

Tiger Run Game

Very exciting and interesting tiger parkour game, as fun as subway parkour

Play Tiger Run Game

Category

How to play

Touch the screen to control the tiger to avoid obstacles